Landdistriktskonsulenten

Sara Tornøe er ansat som udviklingskonsulent for landdistrikterne i Rebild Kommune. 

Hendes opgaver er blandt andet: 

 • landsbyernes kontakt ind i kommunen
 • sekretær for Landsbyrådet i Rebild Kommune
 • kontaktperson for forsamlingshusene og Samråd for forsamlingshuse
 • kontakt, samarbejde og koordinering med LAG-Himmerland, (Rebild/ Mariagerfjord)
 • koordinere landdistriksarbejdet med Rebild Kommunes visioner, mål, planstrategi og kommuneplan
 • udarbejde landdistriktspolitik og være med til at implementere politikken
 • rådgivning og vejledning om projektudvikling og fundraising ift lokale projekter
 • administrativ varetagelse af Rebild Kommunes projektpulje til landsbyer med opland
 • administrativ varetagelse fast tilskud til landsbyer med opland samt forsamlingshusene
 • sikre den faglige udvikling på området, herunder følge op på ny lovgivning og anden øvrig udvikling inden for feltet
 • skabe samarbejde og engagement hos de mange lokale ildsjæle i et uformelt dialogbaseret miljø
 • vedligeholde hjemmesiden landsby-rebild.dk
Sara Tornøe, udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent
Sara Tornøe
Center Sundhed, Kultur og Fritid
99 88 77 14, mobil 22 38 57 74
Hobrovej 110
9530
Støvring