Landdistriktspolitik 2017-2020

Landdistriktspolitik 2017-2020

Du kan finde Rebild Kommunes Landdistriktspolitik 2017-2020 ved at klikke her.

Landdistriktspolitikken er med til at understøtte målene i Vision 2025. Den supplerer kommunens øvrige planer og politikker ved at sætte fokus på de muligheder og udfordringer, der knytter sig specifikt til landsbyer og landdistrikter. Politikken skal sætte retning og være grundlaget for samarbejdet om udviklingen i landdistrikterne. Politikkens overordnede målsætning er, at: "Livet på landet eller i en landsby i Rebild Kommune er et aktivt tilvalg"

Landdistriktspolitikken har følgende fokusområder:

 • Udvikling eller afvikling
 • Attraktive boliger
 • Natur og friluftsliv
 • Sammenhold og fællesskab
 • Positiv omtale

Landdistriktspolitikken følges op af Handlingsplan til Landdistriktspolitik 2017-2020, som du finder hvis du klikker her.

Historik

 • Torsdag d. 29 september 2016 summede det af liv i byrådsalen i Støvring, hvor både borgere, politikere og bestyrelsesmedlemmer fra landsbyrådet var mødt op for at give deres besyv med inden skrivearbejdet med den nye landdistriktspolitik gik i gang. Aftenen blev indledt med et oplæg fra Streffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd. Oplægget handlede om, hvad man kan bruge en landdistrikstpolitik til, og var en inspirerende optakt til den efterfølgende workshop. 
 • En skrivegruppen bestående af fem kommunale medarbejdere og to af landsbyrådets bestyrelsesmedlemmer gik derefter i "skrivefængsel" og formulerede et udkast til ny landdistriktspolitik ud fra alle de mange inputs. 
 • Udkastet blev sendt ud til landsbyerne i kommunen og de interessenter, der havde deltaget i workshops mm. og var selvfølgelig også tilgængeligt her på hjemmesiden for alle interesserede.
 • Udkastet blev debatteret tirsdag d. 1. november ved Landsbyrådets efterårsmøde, hvorefter de sidste redigeringer blev foretaget.
 • I december 2016 blev forslaget til landdistriktspolitik behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som besluttede at sende forslaget i offentlig høring. 
 • Landdistriktspolitkken var i offentlig høring i perioden fra d. 23. januar til d. 6. marts 2017. Der var mulighed for dialog via kommunens facebookside og via www.landsby-rebild.dk, hvilket der ikke var nogen, der benyttede sig af.
 • Der indkom to høringssvar, som ikke gav anledning til ændringer i politikken, men som drøftes i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner.
 • Byrådet vedtog Landdistriktspolitik 2017-2020 på byrådsmødet d. 27. april 2017.