Bestyrelse

Landsbyrådets bestyrelse består af ni medlemmer, der er valgt på årsmødet af og blandt Landsbyrådets medlemmer.

Arbejdet i Landsbyrådets bestyrelse

Bestyrelsesmøderne er et forum for ideudvikling og sparring. Her koordinerer bestyrelsen aktiviteter og samarbejder, der alle har til, formål at gavne udviklingen i landdistrikterne. På det strategiske plan arbejder bestyrelsen med følgende: 

 • Medvirker til udarbejdelse og implementering af landdistriktspolitik og handleplaner
 • Markerer sig i den politiske og offentlige debat til gavn for udviklingen i landsbyerne 
 • Tager initiativ til nye tiltag og projekter, der kan styrke fællesskabet i og mellem landsbyerne. 
 • Tager stilling til overordnede strategier og politikker på vegne af alle landsbyer - og afgiver høringssvar hvor det er relevant
 • Prioriterer hvordan midlerne i Projektpulje til landsbyer med opland skal anvendes  
 • Samarbejder med landsbyråd i andre kommuner om fælles projekter og erfaringsudveksling

Rent praktisk udmønter det sig blandt andet i en række tilbagevendende opgaver/begivenheder som bestyrelsesmedlemmerne fordeler mellem sig efter interesser og kompetencer:

 • Årsmøde
 • Efterårsmøde (med forskellige temaer)
 • Rundtur og dialogmøde med byrådet
 • Landsbybesøg
 • Uddeling af projektpulje til landsbyer med opland
 • Landsbystafetten 
 • Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
 • Dialogmøde med Udvalget for Teknik og Miljø
 • Dialogmøde med Center Kultur og Fritid

Tag gerne kontakt til bestyrelsen, hvis I fx 

 • gerne vil have sparring på projektideer
 • har ideer til tiltag, som bestyrelsen kan iværksætte, så de kommer flere landsbyer til gavn
 • gerne vil have støtte til at håndtere konkrete udfordringer

 

Merete Langeland, Gravlev
Formand
Merete Langeland
Gravlev Foreningen
30 46 25 99
Gravlevvej 16b, Gravlev
9520
Skørping
Birgit Christensen, Guldbæk
Næstformand
Birgit Christensen
Guldbæk Borgerforening
60 52 34 20
Guldbækparken 19, Guldbæk
9530
Støvring
Bestyrelsesmedlem
Erik Kjeldsen
Ll. Rørbæk/Bradstrup Boeboerforening
26 36 25 44
Bestyrelsesmedlem
Kersten Bonnen
Aarestrup og Omegns Borgerforening
20 53 20 83
Himmerlandsbyen 9, Aarestrup
9520
Skørping
Lilli Brunø, Ll. Brøndum
Bestyrelsesmedlem
Lilli Brunø
Ll. Brøndum Forsamlingshus
21 28 40 81
Ll. Brøndum Byvej 9, Ll. Brøndum
9574
Bælum
Bestyrelsesmedlem
Per Svarre Petersen
Sønderup Borgerforening
30 28 35 00
Skrænten 9, Sønderup
9541
Suldrup
Bestyrelsesmedlem
Søs Rosengren
Solbjerg Borgerforening
29 86 07 22
Fruerhusvej 34, Solbjerg
9574
Bælum
1. suppleant
Lisbeth Nørgaard
St. Brøndum Borgerforening
98 33 94 13
Askildrupvej 23, St. Brøndum
9520
Skørping
2. suppleant
Ole Nørgaard
Lyngby og Omegns Borgerforening
21 74 91 90
3. suppleant
William Bluhme
Gerding Bylaug
98 39 61 13