Regnskab og evaluering for bevillinger i 2020

Hvis I har fået tildelt midler fra "Projektpulje til landsbyer med opland" i 2020 skal I indsende regnskab og evaluering på skemaet, som I finder her.