Rebild Øst Klyngen

Rebild Øst Klyngen er et samarbejdsprojekt mellem byer og landsbyer i den østlige del af Rebild Kommune. Projektet er en del af kampagnen Landsbyklynger, som har til formål at understøtte samarbjder på tværs af landsbyer. Målet er at styrke livet på landet. Projektet er støttet af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. 

Du kan følge Rebild Øst Klyngen på klyngens egen hjemmeside: www.rebildøstklyngen.dk og på Facebook.

Du kan læse mere om kampagnen Landsbyklynger på www.landsbyklynger.dk