Fællesskaber, frivillighed og organisering i 2018, DGI Lokaludviklings oplæg

Fællesskaber, frivillighed og organisering, DGI

"Hvis der skal ske noget nyt, skal man gøre noget nyt!" det er udgangspunktet for denne workshop, som byder på inspirerende oplæg, nye handlingsorienterede redskaber, gruppearbejde og tid tilrefleksion. Mette Børgesen og Lise Grønbæk fra DGI lokaludvikling giver inspiration til, hvordan I fremadrettet kan understøtte det frivillige engagement og skabe landsbyer, der sprudler af liv og sammenhængskraft.

Præsentationen fra Lise og Mettes oplæg finder du, hvis du klikker her. 

Interviewkortet fra workshoppen finder du, hvis du klikker her.