Samskabelse og fællesskabelse, ledelseskonsulent Jens Ulrichs oplæg

Fællesskabelse og samskabelse, Jens Ulrich

Har kommunen og landdistrikterne et fælles mål? Kan kommunen forlange af landdistrikterne, at de skal påtage sig et socialt og samfundsmæssigt ansvar? Skal kommunen blande sig i landdistrikternes måde at arbejde på? Og hvis de skal, må de så også gøre det på eget initiativ eller skal de først hjælpe, når de bliver tilkaldt? Disse spørgsmål er omdrejningspunkt for et introducerende oplæg til samskabelsestemaet fra ph.d. og ledelseskonsulent Jens Ulrich, VIA University College.

Præsentationen fra Jens Ulrichs oplæg finder du, hvis du klikker her.