Organisering på landdistriktsområdet - erfaringer fra Viborg Kommune

Organisering - erfaringer fra Viborg Kommune

I forbindelse med kommunalvalget i 2017 besluttede man i Viborg Kommune at etablere et fast politisk Landdistriktsudvalg med 7 centrale byrådspolitikere. Formålet er at sætte mere fokus på området. Udvalgsformand Mette Nielsen vil redegøre for processen og de foreløbige resultater af udvalgets arbejde, samt de fremadrettede perspektiver.

Præsentationen fra Mette Nielsens oplæg finder du, hvis du klikker her.