Formandens klumme

Landsbyrådet Rebild Kommune

November 2018

Landsbyrådet er nu trukket i arbejdstøjet, og vi er i fuld gang med både de traditionelle aktiviteter og med at sætte nye projekter i søen. Vores mål er i løbet af vinteren at sætte to nye projekter i gang, hvor fokus er på at styrke fællesskabet både i og mellem de enkelte landsbyer. De to projekter vil have henholdsvis natur og sangglæde som tema.

Sideløbende har bestyrelsen arbejdet med at indfri de opstillede mål i landdistriktspolitikken og har indgivet høringssvar i forhold til budget 2019-22, hvor der i oplægget var varslet nedskæring på tilskud til forsamlingshusene.

Merete Langeland

Juni 2018

Den nyvalgte bestyrelse for Landsbyrådet er trukket i arbejdstøjet. Ud over landsbyrådets traditionelle aktiviteter er der er mange spændende opgaver at tage fat på. Den største opgave bliver, at få den vedtagne landdistriktspolitik og tilhørende handleplan sat i gang. Da opgaverne/projekterne er mange, vil de blive løst i prioriteret rækkefølge, men nogle af de første opgaver vil helt sikkert blive udfordringerne med den manglende mobildækning og nedrivningspuljen.

Vores mål er, at Landsbyrådets arbejde skal være medvirkende til at styrke fællesskabet både i og mellem de enkelte landsbyer.

Merete Langeland