Regnskab og evaluering for bevillinger i 2019

Hvis I har fået tildelt midler fra "Projektpulje til landsbyer med opland" i 2019 skal I indsende regnskab og evaluering på skemaet, som I finder, når I klikker her.