Bortadoption af kommunale veje

For nogle år siden blev der iværksat et nyt initativ i Veggerby Sogn, som stadig er aktuelt og også kan bruges af andre. Se historien her: 

Bortadoption af kommunale veje 

Et selvbestaltet adoptionskontor i Veggerby Sogn er gået i gang med at bortadoptere de kommunale veje for at sikre, at der bliver ryddet op. Anne Dorthe Sørensen har åbnet sit eget uofficielle adoptionskontor, som går utraditionelt til værks, for at få vejstrækningerne i sognet til at tage sig ordentligt ud. "Der skal se ordentligt ud her, hvor vi bor. Det betyder noget for vores selvrespekt, er der ser tiltalende ud. Alting bliver så mistrøstigt, hvis der ligger affald over det hele", siger Anne Dorthe Sørensen.

På vegne af Veggerby Sogns Beboerforening tilbyder hun at bortadoptere en vejstrækning af valgfri længe, hvor som helst i sognet. "Jeg er gået i gang med at bortadoptere kommunens veje uden at have fået lov. Jeg håber ikke, at kommunen kommer efter mig, men så kan de jo selv komme og rydde op", siger Anne Dorthe Sørensen, og smiler. 

Med en adoption af en vejstrækning følger forpligtelsen til at rydde grundigt op mindst en gang om året. "Inden Danmarks Naturfredningsforenings store skraldedag, skal den adopterede strækning gås igennem. Resten af året skal man da bare bukke sig ned, hvis der ligger affald i vejkanten, så det er jo ikke urimelige krav", fastslår Anne Dorthe Sørensen.

Anne Dorthes gode råd til vejadoptanterne:

Tag en vejside ad gangen, så du ikke skal krydse over vejen hele tiden. Tag et par gamle arbejdshandsker på , og husk en ekstra plastpose i lommen. Jeg vil tro, det meste af det vi samler kan kastes i vores husholdningsaffaldscontainer, men samler du meget mere, så giv besked, så skal jeg sørge for, at du kommer af med det.