Landsbystafet 2016

Anders B. Jørgensen (til venstre) fra Guldbækfestivalen overrækker Landsbystafetten til Bo Døssing fra Gl. Skørping

Landsbystafetten 2016 - Vinderen er Gl. Skørping

I forbindelse med markeringen af 100 års jubilæet for Gl. Skørping Andelsforening blev Landsbystafetten officielt overrakt til årets vindere. 

Anders B. Jørgensen fra Gulbækfestivalen gav Landsbystafetten videre til Bø Døssing, der er formand for Gl. Skørping Andelsforening.

I ansøgningen skrev Gl. Skørping Andelsforening: 

"Med ansøgningen og forhåbentligt et tilsagn om støtte vil vi:

  • Værne om de værdier der er i Gammel Skørping – det lokale engagement og sammenhold om at skabe nogle gode fælles aktiviteter for både unge og gamle
  • Give byens unge og børn stafetten videre ved at involvere dem i byens liv og give dem et ejerskab i de konkrete projekter
  • Arbejde videre med at udvikle byen og de faciliteter og arrangementer, der er medvirkende til at gøre Gammel Skørping til et godt sted at vokse op, leve og bo."

I Gl. Skørping vil de helt konkret arbejde med:

  • Udstilling og foredrag, hvor historien om Gl Skørping fortælles 
  • Udsmykning af salgsvognen - byens børn i samarbejde med en grafittimaler
  • Synliggørelse af Butikken

men de har også mange andre projekter i støbeskeen.

Vi har før set, at Landsbystafetten har sat gang i en større bølge af aktiviteter, så det er spændende at se, hvor det bærer hen i Gl. Skørping. 

Hvad er Landsbystafetten?

Landsbystafetten skal bruges til at understøtte projekter med et kulturelt islæt, der er med til at skabe liv, aktivitet og større sammenhængskraft i jeres landsby. I kan have planer om et enkelt projekt/arrangement eller måske fl ere små aktiviteter, der tilsammen kan være med til at skabe udvikling og sammenhængskraft i jeres landsby. 

Landsbystafetten er Landsbyrådet og Kulturrådets fælles pulje.

Landsbystafetten er en samlet pulje på 50.000 kr., som tildeles en landsby eller et lokalområde til at realisere en idé, der fremmer udvikling og sammenhængskraft. Modtageren af Landsbystafetten er den landsby eller det område, der har det bedste og mest innovative forslag til, hvordan de vil løfte sig ved hjælp af nye kultur- og fritidsaktiviteter