Pulje til energiinvesteringer i forsamlingshuse

Foto: Colourbox.com

Byrådet har øremærket en pulje på 200.000 kr. årligt til energiinvesteringer i forsamlingshusene i Rebild Kommune. Puljen administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Hvad forstås ved energiinvestering i relation til denne særlige pulje?

Ved energiinvesteringer forstås investeringer, der har til formål at nedbringe energiforbruget til opvarmning, belysning etc. Investeringen vil typisk blive foretaget ud fra en vurdering af, om investeringen vil kunne tjenes hjem via besparelser på energiforbruget (en business case). Der skal endvidere være tale om investeringer, der forbedrer bygningens energiregnskab.

Bevillingskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud fra puljen efter forudgående ansøgning fra forsamlingshusene. Center Sundhed, Kultur og Fritid laver sammen med Samråd for Forsamlinghuse en begrundet og prioriteret indstilling til udvalget, baseret på nedenstående kriterier.

Kriterier

Ved vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på følgende kriterier:

  • Projektets samlede værdi skal overstige 25.000 kr. I projektets samlede værdi indgår materialer, løn til håndværkere og rådgivere samt frivilligt arbejde.
  • Egenfinansiering skal udgøre mindst 25 % af projektets værdi. I egenfinansieringen kan I indregne værdien af eget frivilligt arbejde (fastsættes til 100 kr. pr. time).
  • Der skal være dokumentation for forventet tilbagebetalingstid eller sandsynliggørelse af, at besparelse på energiforbrug overstiger investeringen indenfor en kortere årrække, (max 15 år).
  • Ved store projekter/gennemgribende ændringer som fx skift af varmekilde, skal der søges rådgivning hos en uvildig rådgiver, som kan vejlede om hvilke løsninger, der bedst opfylder forsamlingshusets behov. Udgiften til rådgiver kan indgå i ansøgningen.
  • Ansøgningen skal vedlægges min. 2 tilbud.

​Ansøgning

Næste ansøgningsfrist til puljen er 5. september 2020 - ansøgningerne sendes på mail til fællespostkassen i Center Sundhed Kultur og Fritid på cskf@rebild.dk Ansøgningsskemaet finder du, hvis du klikker her.

Vejledning

Hvis du har spørgsmål til puljen eller ansøgningsproceduren er du velkommen til at kontakte Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid, på e-mail: sato@rebild.dk eller tlf. 99 88 77 14

Regnskab og evaluering for projekter, der har fået støtte

Hvis I har fået bevilget midler fra puljen til energiinvesteringer i 2019, skal I senest 1. september 2020 indsende regnskab samt udfylde det evalueringsskema I kan finde her.

Hvis I har fået bevilget midler fra puljen til energiinvesteringer i 2018, skal I senest 1. september 2019 indsende regnskab samt udfylde det evalueringsskema I kan finde her.