Årsmøde i Landsbyrådet

29. april 2019

Den 29. april afholdt Landsbyrådets Årsmøde i Aarestrup forsamlingshus. Der var fint fremmøde, men desværre var der ikke nok stemmeberettigede fremmødte til at vedtage de foreslåede vedtægtsændringer. Derfor blev der efterfølgende afholdt ekstraordinært årsmøde d. 27. maj.

Nyvalgt til bestyrelsen er Søs Rosengren fra Solbjerg

Landsbyrådet har efterfølgende konstitueret sig:

  • Formand Merete Langeland, Gravlev
  • Næstformand Birgit Christensen, Guldbæk
  • Kersten Bonnen, Aarestrup
  • Lilli Brunø, Ll. Brøndum
  • Erik Keldsen, Ll. Rørbæk
  • Per Svarre Petersen, Sønderup
  • Søs Rosengren, Solbjerg