Den rette hjælp til fundraising

Fundraising til Landsbyerne i Rebild
10. november 2018

Landsbyrådet vil gerne lave et målrettet tilbud til de ildsjæle i landsbyerne, der har behov for hjælp til at komme videre med fundraising. For netop at kunne målrette tilbuddet, vil vi gerne have noget input og har derfor brug for at vide, hvilke af disse emner, der er brug for hjælp til:

  • Hjælp til hvilke fonde der skal søges?
  • Hjælp til at forstå retningslinjer/regler for en specifik ordning? Hvis ja, hvilken ordning?
  • Udformning af ansøgning?
  • Sparring på idé og målsætninger for projekt forud for udformning af ansøgning?

Send en mail med svar til sato@rebild.dk senest 5. januar, så vil vi målrette tilbuddet efter jeres input.

Husk at foreninger i Rebild Kommune gratis kan tilmelde sig www.foreningstilskud.dk, som indeholder en masse tips og tricks til fundraising samt en stor søgedatabase over fonde og puljer.