Formandens klumme, juni 2019

Merete Langeland
13. juni 2019

Bestyrelsen for Landsbyrådet har afholdt årsmøde i april og tager nu de gode input fra repræsentantskabet med ind i arbejdet det kommende år.

Vi har i det forgangne år haft fokus på fællesskaber både i den enkelte landsby og landsbyerne i mellem med forskellige tiltag. Vi har afviklet to projekter "Sang på tværs af landsbyer" og "Naturfællesskab i landsbyen". Desuden er der sat et nyt fællesskabsprojekt i søen med en petanque turnering, som vi håber mange vil deltage i.

Fremadrettet vil vi bevare fokus på fællesskaber med håbet om at være med til at styrke det eksisterende og opbygge nye for alle landsbyer i Rebild Kommune.

Selvom årsmødet er afholdt, modtager vi naturligvis altid gerne ideer/input fra landsbyerne til nye tiltag.