Formandens klumme, november 2019

Merete Langeland
11. november 2019

Selv om Bestyrelsen for Landsbyrådet er blevet reduceret med 2 personer, er aktivitetsniveauet stadig meget højt, og der bliver arbejdet ihærdigt med de mange projekter og opgaver Landsbyrådet vurder har landsbyernes interesse.  

Vi har i Landsbyrådet valgt at have fokus på fællesskaber både i den enkelte landsby og landsbyerne i mellem i alle de aktiviteter vi arbejder med, og det er kommet rigtig godt fra start med flere gode tiltag, men vi arbejder til stadighed på at udbygge aktiviteterne. Vi forsøger også både at bakke op om og deltage i de mange tilbud og opgaver, der kan have landsbyernes interesse. Vi vil fremover have mere fokus på de 17 Verdensmål og også gå mere aktivt ind i Klima Rebild i håb om at kunne inddrage landsbyerne mere i dette arbejde.

Til brug i det fremadrettede arbejde, vil vi naturligvis altid gerne have ideer/input fra landsbyerne til nye tiltag, eller bare til at forbedre de aktiviteter, der allerede er i gang.