Landsbyrådet og Byrådet på tur

Landsbyrådet og Byrådet på tur - her ved udsigten i Skibsted
1. maj 2015

Mandag d. 1. juni 2015 var Landsbyrådet og Byrådet på besigtigelsestur. De besøgte Skibsted, Dollerup, Gerding og St. Brøndum, hvor de blev vist rundt af de lokale landsbyboere. Turen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som har til formål at vise Byrådet, nogle af de steder, hvor Landsbypuljen har gjort gavn. Samtidig er det en anledning til, at Landsbyrådet og Byrådet sammen møder landsbyboerne under uformelle rammer, hvor der er tid til at snakke samme om det der rør sig lokalt.