Landsbyrådets efterårsmøde

Merete Sørensen fortalte om Guldbæks oplevelser med årets landsbystafet
9. november 2015

Landsbyrådet holdt i sidste uge efterårsmøde for kommunens 34 landsbyer og interesserede fra forvaltning og byråd. Mødet blev holdt i Motorsport Nordjyllands lokaler ved Nysumbanen. 

På efterårsmødet orienterede Bredbånd Nord om de videre planer for bredbånd til landsbyer, samt hvad de enkelte landsbyer kan gøre for at komme med. Landsbyerne blev opfordret til at undersøge interessen lokalt og henvende sig til Bredbånd Nord, hvis der viser sig at være god opbakning til at blvie koblet på fibernettet.

Merete Sørensen og Lotte Thorsted fra Guldbæk fortalte om de initiativer og arrangementer, de har fået ud af at få tildelt årets landsbystafet. Både arbejdsprocessen og den økonomiske gevinst på 50.000 kr. har været med til at skabe nye samarbejder omkring både kunst og motionsløb og løfte Guldbæk festival til nye højder. 

Og endelig berettede Kaj Storgaard med glimt i øjet om Nysumbanens opståen og dannelsen af Motorsport Nordjylland, der har opnået international anerkendelse og til stadighed udvider med nye aktiviteter.