Naturfællesskab i landsbyen - efterårsstatus

Blomstereng i Aarestrup
10. oktober 2019

Alle landsbyer i Rebild Kommune fik i starten af 2019 tilbud om en blomstereng, hvor der udsås vilde blomster på et areal i landsbyen. Projektet var sat i gang af Landsbyrådet i Rebild Kommune sammen med Klima Rebild og støttet af Danmarks Biavlerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. Formålet var dels at skabe flere området med vild natur i landsbyerne og samtidig skabe fællesskaber i landsbyen omkring naturprojekter. Rebild kommune har officielt 34 landsbyer og heraf deltog 13 landsbyer i år, der hver fik et eller flere arealer udsået. Byerne er: Siem, Korup, St. Brøndum, Dollerup, Horsens, Hjeds, Oplev, Gravlev, Guldbæk, Kirketerp, Fræer, Aarestrup og Brunholm.

I alt blev der udsået 1,7 ha blomstereng i landsbyerne. Arealerne blev forberedt med fræsning, og flere landsbyer gjorde selv en stor indsats for at forberede arealerne. I nogle landsbyer havde områderne ligget hen i flere år og var vildt tilgroet, så brakpudser og oprydning var nødvendigt for at få et godt resultat. Efterfølgende blev der udsået to forskellige frøblandinger – dels en bi-blanding til tung jord og dels en sommerblomst blanding til lettere jorder. I sommerens løb er arealerne blevet til blomsterenge, og mange er standet op og har plukket en buket eller har bare beundret resultatet.

Nogle landsbyer gjorde brug af Landsbyrådets tilbud om et arrangement i byen i forbindelse med blomsterengen. I St. Brøndum holdt den lokale naturvejleder, Karsten Kortbuks et foredrag og i Gravlev, Guldbæk og Aarestrup kommer der insekthoteller, som lokale i byerne er med til at opføre.

Nu, hvor efteråret står for døren har flere landsbyer planer om at skære blomsterengen ned for at udmagre jorden, mens andre lader den stå for at give insekterne bedre muligheder for overvintring. Helt aktuelt er der lavet fine skilte, som sættes op i de landsbyer, som fortsætter med projektet. Ideen er, at arealerne skal bevares mindst 3 år som blomsterenge, så man giver smådyr, fugle og insekter bedre livsbetingelser.

Det er planen at lade blomsterengen stå i 2020 uden ekstra udsåning for at se hvordan blomsterne gensår sig selv. Lykkes den naturlige selvsåning ikke, kan der dog genudsås. I 2020 kommer flere landsbyer til, Sejlstrup og St.Binderup har allerede tilmeldt sig projektet og Landsbyrådet regner med at projektet vil nå ud til mange flere landsbyer i 2020. Hvis I høre mere om projektet, kontakt Kersten på kersten@himmerlandsbyen.dk eller på 20532083.