Skema til regnskab og evaluering for bevillinger 2015

29. marts 2016

Hvis jeres landsby har fået bevilget midler fra projektpuljen i 2015 skal I udfylde og indsende skemaet som I finder på denne side: http://www.landsby-rebild.dk/node/989