CSS design awards

Projekt Grønne Juletræer

Se billede i stor

Projekt Grønne Juletræer

Hos Østervang Skovbrug har vi stor interesse i at udvikle og forbedre vores produktionsmetoder. Som led i denne udvikling, arbejder vi med projektet ”Grønne Juletræer”. Formålet med projektet er at anskaffe og anvende udstyr, som dels kan hjælpe til mere effektiv pleje af juletræerne og samtidig kan reducere forbruget af såvel gødning som bekæmpelsesmidler. Dette hjælper os til at opnå juletræer af en god og ensartet kvalitet, vel at mærke samtidigt med at miljøet skånes.

Som en del af Grøn Vækst Pakken for 2010 – 2015, kunne der fra ministeriet for fødevarer, Landbrug og fiskeri, ydes støtte til investeringer i miljøteknologier og pesticidreducerende tiltag. Der blev ydet støtte til tiltag, som ”bidrager til at sikre et miljømæssigt og klimamæssigt bæredygtigt jordbrug”. Gennem denne ordning, har Østervang Skovbrug opnået tilsagn om støtte til projektet og har således delvist fået finansieret nyt udstyr, som skal bidrage til en reduktion i pesticid og gødningsforbruget i produktionen. Dette udstyr er implementeret i produktionen, og danner således udgangspunkt for den videre udvikling omkring miljøvenlig dyrkning af vore juletræer.