CSS design awards

Ukrudtsbekæmpelse

Se billede i stor

Ukrudtsbekæmpelse

Af mange årsager, er det væsentligt at begrænse mængden af ukrudt i juletræskulturerne. På Østervang har vi den holdning, at en vis mængde ukrudt ikke skader træerne, men hvis ukrudtstrykket bliver for stort, forringes træernes vækstvilkår. Dels fordi ukrudtet ”stjæler” vand og næring fra juletræerne og dels fordi visse ukrudtstyper kan beskadige træernes nåle.

Ukrudtet bekæmpes på flere måder, og den grundlæggende ukrudtsbekæmpelse starter allerede før træerne plantes. Problemukrudtet bekæmpes, samtidigt med at jorden pløjes og harves grundigt. Følgende sker selve plantningen i præcise systemer, således at kulturen bliver let tilgængeligt med maskiner til bekæmpelse af ukrudtet i hele træernes levetid.

Den løbende ukrudtsbekæmpelse sker først og fremmest ved at sprøjte ukrudtet. Her er rettidig omhu en væsentlig faktor, idet vi ved at behandle ukrudtet på det helt rigtige tidspunkt, kan nøjes med at benytte milde midler i begrænsede doseringer. Til hovedparten af den sprøtjning som foretages på Østervang, bruges der således udelukkende milde doseringer af Round Up Bio.

På Østervang vil vi i de kommende år forsøge at supplere og erstatte sprøjtningen med mekanisk renholdelse, i det omfang det er muligt. Dette indebærer en række problemstillinger, og vore forsøg skal blandt andet vise, om det er muligt at gøre mekanisk renholdelse rationelt og effektivt – uden at skade træernes rodnet og kvalitet.